Libertarijanski klub - Libek, u saradnji sa fondacijom Friedrich Naumann raspisuje

konkurs

za upis prve generacije polaznika

Programa za medije, PR i istraživanje

Prijavi se!

Ovaj specijalizovani program odabrane učesnike temeljno priprema za rad u oblastima:

  • kreiranja, uređivanja i plasiranja političkog, ekonomskog i društvenog sadržaja u svim medijskim oblicima;
  • korporativnog PR-a sa posebnim osvrtom na digitalni PR i savremene transformacije;
  • istraživanje javnog mnjenja, ekonomske analize i oblikovanja javnih politika

Program je namenjen studentima otvorenim za sticanje nedostajućih znanja, razmatranje stručnih uvida, prihvatanje profesionalnih saveta, kao i onima koji su spremni za svoje dalje karijerno usmeravanje.

Višegodišnje iskustvo Libeka na polju obrazovnih programa i stručnog usmeravanja mladih i ambicioznih ljudi kao i mreža naših saradnika i partnera iz poslovnog i akademskog sveta, predstavljaju značajnu osnovu za ovaj specijalizovani program.

Polaznici programa na početku biraju da li pohađaju specijalizovani kurs iz oblasti medija i PR-a ili kurs iz oblasti istraživanja. Pored odabranih specijalizovanih kurseva postoji zajednički kurs koji pohađaju svi polaznici oba kursa.

KURS MEDIJI I PR

U prvom delu programa (od marta do juna) odabrani polaznici se kroz seriju predavanja istaknutih medijskih profesionalaca, urednika i novinara upoznaju sa dinamikom posla u medijima, odnosno sa načinom prenošenja i obrađivanja kompleksnih sadržaja na jasan način u svim oblicima medija (elektronski i štampani mediji, sa posebnim osvrtom na aktuelne digitalne oblike).

Pored ovoga obrađuju se i analiziraju ponašanja i navike korisnika medijskih sadržaja kao i najnoviji trendovi u advertajzingu. U drugom delu programa (oktobar i novembar) uz stručno usmeravanje polaznici ulaze u svet poslovnog PR-a sa posebnim osvrtom na digitalni PR.

KURS ISTRAŽIVANJE

U prvom delu programa (od marta do juna), učesnici koji izaberu ovaj specijalizovani kurs upoznaju se sa istraživanjem složenih podataka, sadržaja, kao i stavova javnog mnjenja. Ovakva primena osnovnih tehnika i alata u istraživanju ima široku primenu u različitim oblastima na tržištu.

U drugom delu programa (oktobar i novembar), kroz rad na praktičnim i korisnim primerima, učesnici se upoznaju sa ekonomskom analizom i oblikovanjem javnih politika, kao i time kako povezati istraživanje sa ovim procesima.

ZAJEDNIČKI KURS

Zajednički kurs pohađaju zajedno i polaznici Kursa mediji i PR i i polaznici Kursa istraživanja. Sastoji se od serije predavanja eksperata iz oblasti domaće i globalne politike, ekonomije, medija, biznisa i međunarodnih organizacija. Kroz zajednički kurs učesnici se upoznaju sa najaktuelnijim trendovima i procesima u oblastima ekonomije, medijskog biznisa, medijskog okruženja, javnih politika kao i drugim relevantnim oblastima.

Program počinje 9. marta 2020. godine. Predavanja se održavaju u periodu od početka marta do polovine juna u prvom semestru i od početka oktobra do kraja novembra u drugom semestru. Učesnici koji uspešno završe program dobijaju sertifikat i postaju deo Libek Alumni grupe, koja okuplja preko 300 ljudi koji su do sada uspešno završili Libek obrazovne programe.

Kako se prijaviti?

Prijave za konkurs se vrše popunjavanjem online formulara. Konkurs je otvoren do 23. februara 2020.

Mesečna kotizacija za učešće u Libekovom novom specijalizovanom programu j 2.500 RSD, a postoji ukupno šest mesečnih rata. Moguće je dogovoriti individualnu dinamiku plaćanja.

Prijave se vrše na ovom linku a za sva pitanja možete kontaktirati menadžerku za komunikacije Katarinu Brajković na katarina.brajkovic@libek.org.rs.