Libertarijanski klub - Libek, u saradnji sa fondacijom Friedrich Naumann raspisuje

konkurs

za upis druge generacije polaznika

Programa za medije, PR i istraživanje

Prijavi se!

Ovaj specijalizovani program učesnike temeljno priprema za rad u oblastima:

  • kreiranja, uređivanja i plasiranja političkog, ekonomskog i društvenog sadržaja u svim savremenim medijskim oblicima
  • agencijskog, korporativnog i političkog PR-a sa posebnim osvrtom na digitalni PR i savremene transformacije
  • istraživanje javnog mnjenja, ekonomske analize i oblikovanja javnih politika

Višegodišnje iskustvo Libeka na polju obrazovnih programa i stručnog usmeravanja mladih i ambicioznih ljudi, kao i mreža naših saradnika i partnera iz poslovnog i akademskog sveta, predstavljaju značajnu osnovu za ovaj specijalizovani program.

Polaznici programa na početku biraju da li pohađaju kurs iz oblasti medija i PR-a ili kurs iz oblasti istraživanja i kreiranja javnih politika. Pored odabranih kurseva, postoji i zajednički program koji pohađaju svi polaznici.

KURS MEDIJI I PR

Tokom prvog semestra (od marta do juna) polaznici će se kroz seriju predavanja i radionica upoznati sa dinamikom posla u medijima. U okviru ovog kursa polaznici će naučiti da kako da na jednostavan i jasan način obrađuju kompleksne sadržaje u svim medijskim oblicima. Koordinatorke ovog programa su Maja Dragić, prezenterka i producentkinja na televiziji N1, i Ivana Pavlović, novinarka i urednica internet izdanja Nove ekonomije.

U drugom semestru (oktobar i novembar) uz stručno usmeravanje polaznici ulaze u svet PR-a, kako poslovnog, tako i agencijskog i političkog, sa posebnim osvrtom na digitalni PR i krizne situacije. Kroz ova predavanja i radionice polaznici će se susresti sa izazovima u poslu PR menadžera. Na ovom delu kursa predavaće politikolog i stručnjak za komunikacije Nikola Parun i Predrag Panić, šef spoljnih poslova i komunikacija u Mobi banci.

KURS ISTRAŽIVANJE I KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

U prvom delu programa (od marta do juna), učesnici koji izaberu ovaj specijalizovani kurs upoznaju se sa istraživanjem složenih podataka, sadržaja, kao i stavova javnog mnjenja. Ovakva primena osnovnih tehnika i alata u istraživanju ima široku primenu u različitim oblastima na tržištu. U okviru kursa polaznici rade i svoje istraživanje uz podršku mentora Nikole Jovića sa Fakulteta političkih nauka.

U drugom delu programa (oktobar i novembar), kroz rad na praktičnim i korisnim primerima sa programskim direktorom ekonomske istraživačke jedinice Libeka Mihailom Gajićem, učesnici se upoznaju sa ekonomskom analizom i oblikovanjem javnih politika, kao i time kako povezati istraživanje sa ovim procesima, a teorijska znanja stečena na predavanjima učvrstiće pisanjem svoje analize.

ZAJEDNIČKI PROGRAM

Zajednički program pohađaju zajedno i polaznici Kursa mediji i PR i polaznici Kursa istraživanja. Sastoji se od serije predavanja eksperata iz oblasti domaće i globalne politike, ekonomije, medija, biznisa i međunarodnih organizacija. Kroz zajednički kurs učesnici se upoznaju sa najaktuelnijim trendovima i procesima u oblastima ekonomije, medijskog biznisa, medijskog okruženja, javnih politika, kao i drugim relevantnim oblastima.

Program počinje 5. aprila 2021. godine. Predavanja se održavaju u periodu od marta do kraja juna u prvom semestru i od početka oktobra do kraja novembra u drugom semestru. Učesnici koji uspešno završe program dobijaju sertifikat i postaju deo Libek Alumni grupe, koja okuplja preko 300 ljudi koji su do sada uspešno završili Libek obrazovne programe.

Kako se prijaviti?

Prijave za konkurs se vrše popunjavanjem online formulara. Konkurs je otvoren do 1. aprila 2021.

Mesečna kotizacija za učešće u Libekovom novom specijalizovanom programu je 2.500 RSD, a postoji ukupno šest mesečnih rata. Moguće je dogovoriti individualnu dinamiku plaćanja.

Prijave se vrše na ovom linku a za sva pitanja možete kontaktirati menadžerku za komunikacije Katarinu Brajković na katarina.brajkovic@libek.org.rs.